GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SVOK

De SVOK kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin elke SVOK-school is vertegenwoordigd. De GMR bespreekt met de bestuurder de visie, intenties en besluiten van het bestuur en heeft daarbij naast het recht geïnformeerd te worden op bepaalde zaken ook recht van advies of instemming. Gegadigden worden lid van de GMR doordat zij worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden (MR-en) van de scholen. Leden hoeven geen lid van een MR te zijn, zo’n lidmaatschap is wel wenselijk. De raad bestaat indien hij voltallig is uit zestien leden: acht personeelsleden, vier ouder-leden en vier leerling-leden. Zij zijn te bereiken via hun school-MR. Hieronder ziet u dat er enkele beschikbare plaatsen zijn. In november 2016 is de GMR op de volgende wijze bezet:

Vanuit het Bonhoeffercollege

A. Oedzes (personeel)
R. van de Maat (personeel, vice-voorzitter)
M. Oosters (ouder)
[leerlingplaats, momenteel niet bezet]
 

Vanuit het Jac. P. Thijsse College

H. Borst (personeel, secretaris)
C. Blaas (personeel)
A. Beltman (ouder, voorzitter)
[leerlingplaats, momenteel niet bezet]
 

Vanuit het Kennemer College

R. Sprengers (personeel h/v, vice-secretaris)
H. Jorna (personeel h/v)
[ouderplaats, momenteel niet bezet]
[leerlingplaats, momenteel niet bezet]
S. Remijn-Helemigh (personeel vmbo/pro)
[ouderplaats vmbo/pro, momenteel niet bezet]


Vanuit de Kennemer College Praktijkschool en Lwoo

E. Hetem (personeel)
[ouder-plaats, momenteel niet bezet]

Vacatures

Jaarmagazine 2016

Fotogalerij

SVOK Academie