Nieuws

De Kennemer Praktijkschool en lwoo is gezond

28-03-2017

De Kennemer Praktijkschool en LWOO heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat De Kennemer Praktijkschool en LWOO zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. De school is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt De Kennemer Praktijkschool en LWOO voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. De schoolkantine is met ingang van schooljaar 2016-2017 gezond ingericht. 

Daarmee komt de Kennemer Praktijkschool en LWOO tegemoet aan de wens van ouders en leerlingen. Jongeren geven aan dat zij moeilijk weerstand kunnen bieden aan vette of zoete snacks als ze er liggen. Dat is niet raar. Verleidingen weerstaan, vraagt zelfcontrole. En dat kunnen we niet altijd opbrengen, bijvoorbeeld na een spannende toets of als je verliefd bent. Op die momenten zijn jongeren, net als volwassenen, sneller geneigd te kiezen voor makkelijk dan voor gezond. Uit gedragskundige onderzoeken blijkt dat kantinebezoekers vaker verstandig kiezen als het aanbod vooral uit gezonde producten bestaat.

De Kennemer Praktijkschool en LWOO heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken, aan de hand van nieuwe, verbeterde richtlijnen, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS.

De school heeft inmiddels de Gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum ontvangen. Om een Gouden Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet een kantine voldoen aan diverse voorwaarden. Zo biedt de kantine groente en fruit aan en bestaat minstens tachtig procent van het aanbod uit betere keuzes. Dit zijn producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Een Gezonde Schoolkantine maakt kiezen voor gezondere producten voor de hand liggend, door ze vooraan te leggen en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken. De school heeft deze aanpak in het beleid verankerd.

Op 23 maart 2017 wordt de Gezonde Schoolkantine officieel geopend, in aanwezigheid van wethouder Cees Beentjes. 

Opleidingsdirecteur Ria van Tuinen van de Kennemer Praktijkschool is trots om een Gezonde school te zijn.

“ Met het huidige aanbod van producten in de kantine is het voor de leerlingen gemakkelijker een gezonde keus te maken. Bovendien laten we als school,  nu nog meer zien hoe belangrijk wij  een gezonde leefstijl vinden.”

De Kennemer Praktijkschool en lwoo is gezond


Terug naar nieuwsoverzicht

Vacatures

Jaarmagazine 2016

Fotogalerij

SVOK Academie