Nieuws

Mooie expositie examenstukken in het Stadhuis

25-04-2017

Met een ‘vrije opdracht’ voor het eindexamen exposeren de eindexamenleerlingen uit 5 Havo en 6 Vwo van het Kennemer College in het Stadhuis van Beverwijk. Tot en met 30 mei 2017 kunt u de tentoonstelling nog bewonderen.

Elk jaar sluiten de leerlingen die gekozen hebben voor het vak Kunst Beeldende Vorming hun schoolexamen af met een tentoonstelling in de aula van de school. Voor deze tentoonstelling krijgt iedere leerling de opdracht om een 2-dimensionaal werk (tekening, schilderij, collage, foto of video) en een 3-dimensionaal werk (ruimtelijk beeld of kledingontwerp) te maken. De opdracht is helemaal open: leerlingen bepalen zelf welke technieken en materialen ze gebruiken en waar het werk over moet gaan. De enige beperkingen zijn dat het werk op school of in schooltijd vervaardigd moet worden. Voor het eindexamen worden de werken beoordeeld op basis van techniek, ontwerp, tijdsinzet, presentatie en inhoud. Samen met het schetsboek, waarin de leerlingen het hele maakproces bijhouden, vormt dit het eindcijfer voor het praktijkonderdeel van het examen.

Creativiteit en talent
Dit jaar kreeg de school het aanbod om werk van de leerlingen te exposeren in het Stadhuis. Er is gekozen om examenwerkstukken te selecteren die een goed en divers overzicht geven van de prestaties van de leerlingen. Met het examenwerk laten de leerlingen goed zien waar ze toe in staat zijn en ook wat hen persoonlijk bezighoudt. In zekere zin zijn het daarmee een soort “zelfportretten” waarmee de leerling zich presenteert. U bent van harte welkom om de tentoonstelling te komen bekijken en te bewonderen hoeveel creativiteit en talent er op het Kennemer College aanwezig is.

Bekijk hier een foto-impressie van de tentoonstelling.

Mooie expositie examenstukken in het Stadhuis


Terug naar nieuwsoverzicht

Vacatures

Jaarmagazine 2016

Fotogalerij

SVOK Academie