Organisatie

Leerlingen

De vier scholen werken samen om de leerlingen te ontwikkelen en te vormen tot maatschappelijk betrokken en weerbare personen. Elke leerling ontvangt het onderwijs dat overeenkomt met en aansluit op zijn of haar mogelijkheden, capaciteiten en talenten. En elke leerling krijgt de aandacht en begeleiding die voor hem/haar nodig en nuttig is.

Service en Expertise Centrum

Het Service en Expertise Centrum ondersteunt de scholen op het gebied van  HRM, Financiën, Facilitair Management, ICT, Communicatie en Kwaliteitsbeleid. Daarnaast adviseert en ondersteunt het SEC de bestuurder bij de strategische beleidsvoorbereiding – en uitvoering. 

Aantrekkelijke werkgever

De stichting wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar medewerkers van de aangesloten scholengemeenschappen kunnen werken aan goed onderwijs in een passende, veilige & gezonde, prettige arbeidsomgeving. SVOK biedt haar medewerkers de ruimte om zichzelf op eigen wijze te ontwikkelen binnen het perspectief van de organisatie.

Vacatures

Jaarmagazine 2016

Fotogalerij

SVOK Academie