Wat is SVOK

De Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Samenwerken met vier scholen

SVOK is een stichting waarin scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Kennemerland samenwerken die dezelfde waarden delen en dezelfde doelen nastreven.

Formeel vormt SVOK als stichting het bestuur van drie scholengemeenschappen:

  • het Bonhoeffercollege in Castricum, waar ruim 1.570 leerlingen opgeleid worden van vmbo-tl tot gymnasium
  • het Jac. P. Thijsse College, eveneens in Castricum. Deze school telt ruim 2.100 leerlingen die onderwijs volgen in vmbo-tl tot en met vwo
  • het Kennemer College dat op vier locaties in Heemskerk en Beverwijk onderwijs aanbiedt dat varieert van een praktijkschool tot en met gymnasium. De school telt ongeveer 3.900 leerlingen en wordt geleid door twee directeuren. Een directeur leidt het Kennemer College VMBO/PRO en een directeur leidt het Kennemer College havo – atheneum – gymnasium.

 

In de praktijk onderscheiden wij vier scholen:

  • Het Bonhoeffercollege
  • Het Jac. P. Thijsse College
  • Het Kennemer College VMBO/PRO
  • Het Kennemer College havo – atheneum – gymnasium
     

SVOK biedt vervolgens binnen haar kaders en richting veel ruimte aan de scholen voor de invulling van een eigen identiteit, imago en onderwijs. Dit komt tot uitdrukking in het laatste hoofdstuk van deze strategische meerjarenvisie. In dit hoofdstuk presenteren de scholen hun eigen visie, missie en waarden.

De titel van deze strategisch meerjarenvisie is:

sturend - verbindend - inspirerend

Deze titel tekent de aard en de ambitie van SVOK. Een goede en stimulerende samenwerking op alle niveaus tussen de scholen is daarvoor van eminent belang. Of het nu het overleg van de directies en de voorzitter van het college van bestuur betreft in het centraal managementteam, of samenwerking in een (tijdelijke) schooloverstijgende adviesgroep.

Vacatures

Jaarmagazine 2016

Fotogalerij

SVOK Academie